Váš košík obsahuje
položek
o celkové hodnotě
s DPH
  • Zobrazit

Obchodní podmínky CZ

ARTUR MODEL CENTRUM

Adresa: Brožovského 1121, 274 01 Slaný IČO: 12386944
telefon: 312 523 556, 601 350 612
e-mail:  info@arturmodel.cz

NABÍDKA ZÁSILKOVÉ SLUŽBY ARTUR M.C
V naší nabídce jsou uvedeny seznamy produktů firem, které pro Vás můžeme zajistit na základě Vaší závazné objednávky. To znamená, že jsou zde i položky, které nemáme ihned na skladě a budeme je pro Vás objednávat!

CENY

V nabídce jsou uvedeny ceny platné v době poslední aktualizace. V případě změny cen výrobcem nebo dovozcem, si Artur M.C. vyhrazuje právo účtovat cenu platnou v době vyřízení Vaší objednávky.

Upozornění:
vzhledem ke změnám kurzu koruny může dojít u dovážených výrobků k pohybům cen velmi často.

OBJEDNÁVKA

Veškeré objednávky učiněné u Artur M.C. jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil se všemi podmínkami, které upravují nákupy u Artur M.C. a že s nimi souhlasí.

Zákazník je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být zásilka poslána.

V každé objednávce uvádějte vždy své celé jméno, adresu dodání, telefon nebo e-mail.

Zboží je dodáno na adresu uvedenou zákazníkem na objednávce. Pokud je tato adresa jiná, než kam chcete posílat katalogy případně jiné informace, zřetelně tuto skutečnost uveďte na objednávce.

Zaregistrováním nebo odesláním závazné objednávky dává zákazník firmě Artur M.C. souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi a o jeho nákupech.

Objednávku lze zrušit bez udání důvodu a jakýchkoliv sankcí do 24 hodin od učinění objednávky. V jiném případě může Artur M.C. požadovat úhradu vzniklých nákladů.

Artur M.C.
si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena. O zrušení objednávky bude zákazník informován.

Zákazník je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho cenu, včetně případného zvýšení ceny zboží. Pokud chce zákazník zaslat zboží pouze za ceny platné v době objednávky, musí tuto skutečnost napsat do svojí objednávky. Položky, u kterých dojde během vyřizování objednávky ke zdražení, mu poté nebudou za vyšší cenu vůbec dodány.

Zákazník má právo stornovat odeslanou objednávku (pouze telefonicky nebo písemnou formou). Vrátit zboží je možné do 14 dnů od doručení pouze nepoužité a v originálním balení.

Artur M.C.
má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží podle požadavků zákazníka na udanou adresu.

Artur M.C.
má právo odmítnout objednávku, pokud zákazník opakovaně neodebírá zboží případně opakovaně bezdůvodně zboží vrací nebo objednávka nesplňuje obecné podmínky zásilkové služby.

ZPŮSOBY OBJEDNÁNÍ

Zboží lze objednat následujícími způsoby:
Internetem:
www.arturmodel.cz


e-mailem: info@arturmodel.cz
Písemně: Artur Model Centrum, Brožovského 1121, 274 01 Slaný
Telefonicky: 312 523 556, 601 350 612 (pondělí až pátek 8:30 - 16:00, nejlépe 8:30-12:00)

Minimální hodnota zboží v objednávce je 150,- Kč.

TERMÍNY VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVEK A EVIDENCE NEDODANÝCH POLOŽEK

Ihned bez ohledu na kompletnost     - cca 10 pracovních dní
Ostatní případy                                  - cca 30 pracovních dní

Pokud při ukončení objednávky pole "Dodatečné služby" nezaškrtnete, budeme vaší objednávku vyřizovat v režimu „Ihned bez ohledu na kompletnost“. V takovém případě pak nedodané položky dále neevidujeme!

V případě, že u objednávky, kterou požadujete vyřídit "pouze kompletní", budou po uplynutí termínu 30 pracovních dní některé položky dlouhodobě nesehnatelné, zásilku vyřídíme i nekompletní případně Vás budeme předem informovat. V každé takové zásilce pak dostanete informaci o nedodaném zboží a jeho případném opakovaném objednání nebo o dlouhodobé evidenci u nás. Takovéto položky budeme evidovat po dobu dalších 3 měsíců. V případě, že ani po této době je naši dodavatelé nebudou mít k dispozici, bude tato Vaše dlouhodobá evidence bez oznámení zrušena.

DALŠÍ OBJEDNÁVKA
Pokud nám posíláte další objednávku a Vaše předchozí ještě nebyla vyřízena, Vaše objednávky spojíme a vyřídíme v jedné zásilce. Pokud chcete vyřídit každou objednávku samostatně, uveďte to jednoznačně při uskutečnění objednávky. Nelze spojovat objednávky s různou výší slevy.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Artur M.C. prohlašuje, že osobní údaje zákazníků jsou důvěrné, budou použity pouze pro potřebu firmy Artur M.C. a nebudou zveřejněny, poskytnuty jinému subjektu či zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů a bude s nimi nakládáno podle Zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Zákazník Artur M.C. dává souhlas ke shromaždování osobních údajů, které sdělí při provedení objednávky. Zákazník má právo požádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to pouze písemnou formou.

Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní údaje zákazníka dodavateli, zavazujeme se, že tyto informace předáme až po předchozím odsouhlasení zákazníkem. Bez souhlasu zákazníka není možné jakékoliv informace osobního charakteru předat.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Zboží zasíláme na dobírku. Za poštovné a balné účtujeme:

Hodnota zboží                          Poštovné a balné
(po odečtení všech slev)

      do 2.000,-                                    149,-
      od 2.001,-                                 neúčtujeme

Do hodnoty objednávky pro stanovení poštovného se počítá hodnota zboží po uplatnění všech osobních a akčních slev a nelze započítat novinky, které nemají stanovenu cenu, případně jiné produkty, které nejsou uvedeny v naší nabídce a všechny slevy do vyprodání zásob, pokud nejsou v zásilce dodány. V případě, že chcete vyřídit objednávku bez ohledu na kompletnost, bude poštovné a balné stanoveno na základě skutečné hodnoty zboží v zásilce a ne v objednávce!
Veškeré zboží je dodáváno s dodacím listem, na požádání také s daňovým dokladem.

Ceny jsou smluvní. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Artur M.C..

DALŠÍ MOŽNOSTI PLATEB – BANKOVNÍ PŘEVOD

Přijímáme také platby za zboží převodem na náš bankovní účet. Jakmile budeme mít Vaši objednávku připravenu k vyřízení, sdělíme vám číslo účtu, přesnou částku k úhradě a variabilní symbol platby.

Nikdy prosím neplaťte předem bez předchozí domluvy s Artur M.C.!

Hodnota zboží                          Poštovné a balné
(po odečtení vaší osobní slevy)
      do 2.000,-                                    125,-     
      od 2.001,-                                 neúčtujeme

ZÁKAZNICKÉ SLEVY
Každý zákazník, který nakupuje u Artur M.C. má právo po splnění níže uvedených podmínek získat slevu na další nákupy ve výši, která je závislá na celkovém součtu nákupů u Artur M.C.!

Aktualizace součtu nákupů je prováděna minimálně 4x za měsíc.

Součet nákupů je hodnota zboží ve všech odeslaných zásilkách od 29.7.1999 k uvedenému datu. Zásilka nemusí být ještě zaplacena, do součtu nákupů se ale nebudou započítávat ještě nevyřízené objednávky, zásilky vracené apod. Do součtu nákupů jsou také započítávány osobní odběry v našich prodejnách v Praze a ve Slaném. Hodnota součtu všech těchto nákupů tak stanoví výši slevy. Sleva bude uplatněna při všech dalších objednávkách a osobních odběrech na naší prodejně, které budou mít hodnotu za zboží minimálně 500 Kč (na prodejnách budou zaplacené v hotovosti) a to pouze na položky, které nejsou již samy ve slevě.

Objednávky s hodnotou pod 500 Kč budou vyřízeny bez slevy!
Součet nákupů             Sleva
        1.000,-                      3%
        3.000,-                      5%

Pokud vám bude na základě Vašich nákupů přidělena stálá sleva, není uplatněna na e-shopu při uskutečnění objednávky ale až při vystavení dokladu do vaší zásilky.

Žádné slevy poskytované u Artur M.C. nelze sčítat!

REKLAMACE
Reklamace se vyřizují podle reklamačního řádu firmy Artur M.C. a právního řádu platného v ČR. Zboží k reklamaci posílejte v původním obalu a to pouze po předchozí domluvě s Artur M.C..
V případě, že u dodaného zboží byly zjištěny závady (ať již v kompletnosti zásilky či na zboží), je zákazník povinen firmu Artur M.C. neprodleně o tom informovat jednou z následujících možností:

E-mailem: info@arturmodel.cz
Písemně:  Artur Model Centrum, Brožovského 1121
, 274 01 Slaný
Osobně:    Prodejna Artur Model Centra, Brožovského 1121, Slaný
                 (vchod z Kreibichovy ulice)
                 Prodejna Artur Model Centra,
U Krčské vodárny 1134/63, Praha 4 Krč

Při reklamaci je nutné doložit:

Číslo dodacího listu ze zásilky a co nejvýstižnější popis závady.

Artur M.C.
rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů a vyrozumí o způsobu řešení zákazníka. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. V případě, že v této době není možné reklamaci vyřídit, je povinností firmy Artur M.C. poskytnout zákazníkovi odpovídající kompenzaci dle dohody.

Nárok na uplatnění reklamace zaniká při poškození zboží při přepravě k zákazníkovi (tyto škody je nutno řešit při převzetí na poště).

Nikdy neposílejte nekompletní modely případně jiné zboží zpět bez předchozí domluvy. V případě nekompletní nebo poškozené stavebnice Vám dodáme pouze chybějící či poškozené díly.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Zákazník má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od nákupu bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). V takovém případě zákazník nemá nárok na vrácení zaplacených poplatků hrazených třetím osobám (poštovné). Po obdržení vráceného zboží, obratem zákazníkovi vrátíme zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Zákazník nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely OZ od nákupu při dodávce časopisů, publikací a katalogů!

POZNÁMKY A VYSVĚTLIVKY

Vzhledem k častým dotazům upozorňujeme na to, že veškeré akční slevy a také osobní slevy vám budou uplatněny až při vystavení dodacího listu do zásilky a nebo při placení na naší prodejně. Vaše objednávka na e-shopu tedy bude evidována v plné ceně a s poštovným.

Delší dodací lhůta - u zahraniční literatury a rezinových výrobků (pokud Vámi objednané položky nejsou skladem u našich dodavatelů nebo výrobců) může být dodací doba delší než je uváděná v našich obchodních podmínkách. Tyto výrobky budou na základě Vašeho požadavku objednány v zahraničí nebo výrobcem v ČR teprve vyrobeny.

Limitovaná série
- výrobky u měřítka jako "limitovaná série", jsou k dispozici i u našich dodavatelů pouze po velmi omezenou dobu.

Časopisy
- můžeme pro Vás zajistit i starší čísla většiny časopisů, pokud jsou ještě u vydavatele. Vždy je ale nutné počítat s delší dodací lhůtou.

NABÍDKA FIRMY HANNANTS
V případě, že v naší nabídce nenajdete Vámi požadovaný výrobek, můžeme se pokusit jej pro Vás zajistit od firmy Hannants z Velké Británie. V každé objednávce uvádějte vždy své celé jméno, adresu dodání, telefon, mobil nebo e-mail. U jednotlivých položek, které objednáváte, celé katalogové číslo firmy Hannants, výrobce, název zboží, měřítko, množství a cenu EU v librách za jeden kus, která je uvedena u firmy Hannants. Pokud bude Vaše objednávka neúplná, může se její vyřízení zdržet.
Cenu, kterou Vám budeme účtovat, vypočítáte jako cenu EU firmy Hannants v librách x aktuální kurs libry v době doručení zboží z Anglie s tolerancí 5%. U literatury bude také připočtena aktuálně platná sazba DPH v ČR. Zásilka je Vám pak odeslána dle našich obchodních podmínek včetně uplatnění Vaší osobní slevy.

Upozornění:
tato naše nabídka neplatí pro položky „2nd hand“ a položky, které má firma Hannants ve slevě. V těchto dvou případech nám firma Hannants neposkytuje žádnou slevu a tak bychom nebyli schopni dodržet jejich aktuální cenu.

U firmy Hannants objednáváme přibližně 1x za 4 měsíce podle počtu došlých objednávek. Počítejte tedy prosím s delší dodací lhůtou. Aktuální informace o nabídce firmy Hannants naleznete na jejich internetových stránkách
www.hannants.co.uk.

OSTATNÍ SLUŽBY
Osobní odběry na našich prodejnách
:

Úložní doba zboží na prodejně je 14 dní. Pokud nemůžete ze závažných důvodů objednávku do 14-ti dnů vyzvednout, je nutné dohodnout pozdější termín. V případě, že svojí objednávku nevyzvednete v dohodnutém termínu, bude objednávka zrušena.

Na naší prodejně v Praze je možné platit běžnými platebními kartami pomocí elektronického terminálu.
Při platbě platební kartou není poskytována osobní sleva.

Osobní odběr na modelářských akcích
- pokud se zástupce naší firmy bude účastnit některé modelářské akce a Vy u nás učiníte v dostatečném předstihu (nejméně 14 dní) objednávku v minimální hodnotě 500 Kč, kterou si na této akci vyzvednete, poskytneme Vám na dodané zboží minimálně slevu 10% bez ohledu na výši Vaší osobní slevy! V případě, že si objednané zboží nevyzvednete, bude Vaše objednávka obratem po akci zrušena. Aktualizovaný plán naší účasti na modelářských akcích najdete na našich internetových stránkách.

Arturek (e-mailové zasílání informací o novinkách)
- zákazníci, kteří nám sdělí své celé jméno, korespondenční (poštovní) adresu a e-mail, mohou od nás dostávat pravidelné informace o novinkách v naší nabídce a zajímavostech ze světa plastikového modelářství na svoji e-mailovou adresu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném v den odeslání objednávky zákazníkem. Práva a povinnosti, které neupravují tyto obchodní podmínky, se řídí obchodním zákoníkem případně dalšími obecně závaznými právními úpravami.
Uvedené obchodní podmínky platí pouze pro zásilky v ČR!

Pro zásilky na Slovensko platí zvláštní obchodní podmínky uveřejněné v článku 
"Obchodní podmínky SK".

 

 

 KATEGORIE

Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody
Akční nabídka

FastCentrik® - Pronájem e-shopu
Provozovatel: Artur Model Centrum, Brožovského 1121, 274 01 Slaný

JavaScript musí být povolen